เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดศาลาน้ำเย็น อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ

12 พฤศจิกายน 66 / อ่าน : 703

               เมื่อวันที่ 12 พฤษจิกายน พ.ศ.2566. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร  รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ  ตลาดศาลาน้ำเย็น อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย เวลา  06.00 – 09.00 น. ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101