สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
16 มี.ค. 63 52  3,450 
15 มี.ค. 63 19  3,031 
14 มี.ค. 63 24  2,635 
13 มี.ค. 63 43  3,184 
12 มี.ค. 63 64  3,112 
11 มี.ค. 63 52  3,216 
10 มี.ค. 63 57  2,968 
9 มี.ค. 63 90  3,555 
8 มี.ค. 63 26  2,855 
7 มี.ค. 63 20  2,837 
6 มี.ค. 63 43  3,528 
5 มี.ค. 63 55  3,396 
4 มี.ค. 63 70  3,409 
3 มี.ค. 63 70  3,382 
2 มี.ค. 63 61  3,963 
1 มี.ค. 63 25  3,039 
29 ก.พ. 63 32  2,912 
28 ก.พ. 63 56  3,194 
27 ก.พ. 63 40  2,905 
26 ก.พ. 63 46  3,053 
25 ก.พ. 63 53  3,172 
24 ก.พ. 63 64  3,763 
23 ก.พ. 63 19  2,853 
22 ก.พ. 63 21  2,842 
21 ก.พ. 63 58  3,220 
20 ก.พ. 63 50  3,002 
19 ก.พ. 63 49  3,200 
18 ก.พ. 63 66  3,370 
17 ก.พ. 63 73  3,634 
16 ก.พ. 63 37  3,098 

หน้า 5 จาก 7, แสดง 30, จำนวน 196 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101