สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
23 มี.ค. 62 22  2,690 
22 มี.ค. 62 40  3,128 
21 มี.ค. 62 36  2,973 
20 มี.ค. 62 46  2,936 
19 มี.ค. 62 59  3,182 
18 มี.ค. 62 57  3,730 
17 มี.ค. 62 22  2,782 
16 มี.ค. 62 24  3,146 
15 มี.ค. 62 40  3,199 
14 มี.ค. 62 42  3,113 
13 มี.ค. 62 52  3,137 
12 มี.ค. 62 39  3,356 
11 มี.ค. 62 74  3,701 
10 มี.ค. 62 29  2,962 
9 มี.ค. 62 31  2,987 
8 มี.ค. 62 37  3,389 
7 มี.ค. 62 50  3,353 
6 มี.ค. 62 46  3,309 
5 มี.ค. 62 57  3,343 
4 มี.ค. 62 57  3,794 
3 มี.ค. 62 41  3,074 
2 มี.ค. 62 27  2,940 
1 มี.ค. 62 41  3,367 
28 ก.พ. 62 51  3,020 
27 ก.พ. 62 50  3,068 
26 ก.พ. 62 39  3,035 
25 ก.พ. 62 38  3,426 
24 ก.พ. 62 32  2,714 
23 ก.พ. 62 26  2,669 
22 ก.พ. 62 48  3,102 

หน้า 9 จาก 11, แสดง 30, จำนวน 322 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101