ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวเมาขับ เป็นแค่ความประมาทจริงหรือ

         วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2559 ที่ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย มูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ภาครัฐ ภาคเอกชน เปิดเวทีสาธารณะ เมาขับ เป็นแค่ความประมาทจริงหรือ? โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วยนายนิกร จำนง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ........

21 มิ.ย. 59 / อ่าน 3646


หน้า 15 จาก 55, แสดง 8, จำนวน 440 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101