สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
31 ธ.ค. 58 68  2,459 
30 ธ.ค. 58 60  2,741 
29 ธ.ค. 58 40  2,485 
28 ธ.ค. 58 36  2,844 
27 ธ.ค. 58 26  1,723 
26 ธ.ค. 58 25  1,611 
25 ธ.ค. 58 32  2,081 
24 ธ.ค. 58 29  1,985 
23 ธ.ค. 58 32  2,117 
22 ธ.ค. 58 37  1,982 
21 ธ.ค. 58 48  2,672 
20 ธ.ค. 58 53  1,647 
19 ธ.ค. 58 21  1,363 
18 ธ.ค. 58 33  2,111 
17 ธ.ค. 58 29  1,979 
16 ธ.ค. 58 33  2,001 
15 ธ.ค. 58 41  2,004 
14 ธ.ค. 58 37  2,568 
13 ธ.ค. 58 23  1,577 
12 ธ.ค. 58 24  1,523 
11 ธ.ค. 58 30  2,201 
10 ธ.ค. 58 22  1,520 
9 ธ.ค. 58 37  2,212 
8 ธ.ค. 58 36  2,592 
7 ธ.ค. 58 20  1,685 
6 ธ.ค. 58 31  1,620 
5 ธ.ค. 58 26  1,638 
4 ธ.ค. 58 33  2,371 
3 ธ.ค. 58 27  2,320 
2 ธ.ค. 58 26  2,125 

หน้า 1 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101