ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพแถลงข่าวเมาขับจับขัง 16 พ.ค. 58

ภาพแถลงข่าวเมาขับจับขัง 16 พ.ค. 58

6 มิ.ย. 58 / อ่าน 2669

ภาพแถลงข่าวเมาขับจับขัง 23 พ.ค. 58

ภาพแถลงข่าวเมาขับจับขัง 23 พ.ค. 58

6 มิ.ย. 58 / อ่าน 2728

ประชาชนลงชื่อร่วมสนับสนุนมาตรการเมาขับจับขัง

ประชาชนลงชื่อร่วมสนับสนุนมาตรการเมาขับจับขัง

6 มิ.ย. 58 / อ่าน 2931

เส้นทางการปั่นและพักค้างระหว่างทาง

เส้นทางการปั่นและพักค้างระหว่างทาง

 

วันที่ 

ทีมนักปั่น 

เส้นทางการปั่น 

พักค้างคืน 

3-มิ.ย.

ทีมหนองคาย 

เริ่มต้นที่ จ.หนองคาย 

อ.โนนสะอาด 

 

 

ถึง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 

จ.อุดรธานี 

 

 

 

 

4-มิ.ย.

ทีมหนองคาย 

จาก อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี  

อ.เมือง 

 

ทีมอุดรธานี 

ถึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น 

 

 

 

 

5-มิ.ย.

ทีมหนองคาย 

จาก อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

อ.สีดา 

 

ทีมอุดรธานี 

ถึง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา 

 

ทีมขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

6-มิ.ย.

ทีมหนองคาย 

จาก อ.สีดา จ.นครราชสีมา 

อ.สูงเนิน 

 

ทีมอุดรธานี 

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา 

 

ทีมขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

7-มิ.ย.

ทีมหนองคาย 

จาก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

อ.มวกเหล็ก 

 

ทีมอุดรธานี 

ถึง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

จ.สระบุรี 

 

ทีมขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

8-มิ.ย.

ทีมหนองคาย 

จาก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

รร.ริเว่อร์ไซด์ 

 

ทีมอุดรธานี 

ถึง รร.ริเว่อร์ไซด์ กทม. 

กทม. 

 

ทีมขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

9-มิ.ย.

รวมทีมนักปั่น 

จาก รร.ริบเว่อร์ไซด์ กทม. 

เดินทางกลับ 

 

 

ไปทำเนียบรัฐบาล และ ศาลฎีกา 

ภูมิลำเนา 

 

 

 

 

       

หมายเหตุ   เส้นทางการปั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

6 มิ.ย. 58 / อ่าน 2557

ตารางปั่นจักรยานสายอีสาน

ตารางปั่นจักรยานสายอีสาน

6 มิ.ย. 58 / อ่าน 3124

ตารางเส้นทางปั่นจักรยานเชียงใหม่

ตารางเส้นทางปั่นจักรยานเชียงใหม่

6 มิ.ย. 58 / อ่าน 2602

ตารางการปั่นจักรยานมหาสารคาม

ตารางการปั่นจักรยานมหาสารคาม

6 มิ.ย. 58 / อ่าน 2364

ตารางปั่นจักรยานลุงมานิตย์

ตารางปั่นจักรยานลุงมานิตย์

 • 27 พ.ค. ออกจากจังหวัดปัตตานี พัก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • 28 พ.ค. ออกจากจ.สงขลา ถึงจ.พัทลุง
 • 29 พ.ค. พัก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 • 30 พ.ค. ออกจาก จ.นครศรีธรรมราช ถึงอ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
 • 31 พ.ค. พัก จ.สุราษฎร์ธานี
 • 1 มิ.ย. ออกจากจ.สุราษฎร์ถึง อ.หลังสวน จ.ชุมพร
 • 2 มิ.ย. พัก จ.ชุมพร
 • 3 มิ.ย. ออกจาก จ.ชุมพร ถึงอ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • 4 มิย. พัก จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • 5 มิ.ย. ออกจาก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • 6 มิ.ย. พัก จ. เพชรบุรี
 • 7 มิ.ย. ออกจากจ.เพชรบุรี ถึง จ.ราชบุรี
 • 8 มิ.ย. ออกจากจ.ราชบุรี ถึง จ.นครปฐม
 • 9 มิ.ย. เข้าสู่ กรุงเทพฯ ทำเนียบรัฐบาล
6 มิ.ย. 58 / อ่าน 2640


หน้า 21 จาก 55, แสดง 8, จำนวน 438 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101